K STIAHNUTIU | CHEMICALS Skip to main content

K STIAHNUTIU

DOWNLOADS

SLOVECA, Sasol Slovakia, spol s.r.o.

Informácia pre dotknutú verejnosť (§15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z.)
(Information for concerned public (§15 the Law No 128/2015 col. of laws))

Informacie o spracuvani osobnych udajov_monitorovanie objektov
Information on personal data processing (English Version)


Všeobecné obchodné podmienky

General Conditions of Sale