NASE HODNOTY | CHEMICALS Skip to main content

NASE HODNOTY

NAŠA VÍZIA

Stať sa poprednou integrovanou celosvetovou chemickou a energetickou spoločnosťou, ktorá sa pýši koreňmi v Južnej Afrike a poskytuje nadštandardnú hodnotu všetkým zainteresovaným stranám.

 

NÁŠ ZÁVÄZOK K UDRŽATEĽNOSTI

Zdokonalovať chemické a energetické riešenia, ktoré prispievajú k prosperite planéty, spoločnosti aj podnikania.

 

NÁŠ ZMYSEL

Prinášať inovácie pre lepší svet.

 

NAŠE HODNOTY

BEZPEČNOSŤ – u nás je bezpečnosť vždy na prvom mieste

STAROSTLIVOSŤ – staráme sa o zamestnancov, planétu aj spoločnosť

INKLÚZIA – inklúziu presadzujeme vo všetkom, čo sa týka zamestnancov, zákazníkov aj ostatných zainteresovaných strán

ZODPOVEDNOSŤ – výsledky si tvoríme sami

ODOLNOSŤ – odvážne sa prispôsobujeme zmenám a sme agilní

 

ETIKA

Kódex etického správania v Sasole bol vybudovaný na štyroch etických zásadách (zodpovednosť, čestnosť, férovosť a úcta) a upravuje rôzne otázky od ekonomických trestných činov až po dodržiavanie právnych predpisov a ľudských práv. Týmto kódexom, ktorý platí pre každého zamestnanca a riaditeľa, sa riadi náš prístup k etickému správaniu a férovým podnikateľkým praktikám.